Nenechejte si v materiálech dělat nepořádek

Pokud musíte ve firmě nebo třeba i jinde, například doma při svém koníčku, prostě kdekoliv určitým přehledným způsobem uspořádat větší množství různorodých záznamů, neobejdete se bez nějakého zařízení, které vám tuto funkci bezpečně splní. Zpravidla to bude nějaká kartotéka . Je důležité správně materiály roztřídit, spolehlivě označit a uspořádat do kartotéčních zásuvek. Ty je opět nutno zřetelně označit, tak, abyste nemuseli zkusmo zjišťovat, ve které je která část materiálů. Jedině tak si usnadníte práci, čas i nervy.

Nepodceňujte pečlivou přípravu

Při třídění a ukládání karet, záznamů a dalších materiálů je třeba tuto činnost důkladně připravit a promyslet předem. Jinak se vystavujeme nebezpečí, že budeme muset řazené materiály vícekrát přendávat z jednotlivých zásuvek, nebo dojde při ukládání k chybám, které v konečném důsledku mohou znemožnit správnou funkci celého zařízení.