Jak pracovat s přepravními vozíky

Ač na pohled se zdá, že práce s  rudly se zdá jednoduchá ve skutečnosti tomu tak není. Pokud jste v zaměstnaneckém poměru, potom si firma uvědomuje, že této otázce musí věnovat příslušnou pozornost. Nejde ani tak o to, že by se tento pomocník zničil, ale spíše o to, že může dojít k poškození nákladu, případně i k pracovnímu úrazu. Což může mít nedozírné následky a to v podobě handrkování s Inspektorátem práce, pojišťovnou či v odškodném, které je nutno vyplatit za způsobený úraz.
 

Školení zaměstnanců pracujících s přepravními vozíky

 
Jedná se o cyklická opakující se školení, které provádějí kvalifikovaní pracovníci bezpečnosti práce. Samozřejmě, že se o školení provádí prokazatelný zápis. Školení se zaměřuje na otázku výběru prostředku v závislosti na charakteru břemena, dále na využití jistících prvků, které mají zabránit pádu břemena. Jistě i svoji důležitost má i vlastní pohyb s rudly na pracovišti, zajištění tras pohybu a jejich vyznačení od místa vykládky až do místa uskladnění. Je pochopitelné, že se nesmí ani podcenit otázka ochranných pomůcek pracovníka, mezi které můžeme zařadit boty s ocelovou špičkou a upnuté montérky. Tyto skutečnosti bychom si měli uvědomit i v případě, kdy přepravujeme materiál v rámci našeho soukromého jednání.