Na Protikorupční linku můžete volat i vy

Ačkoliv se nám může někdy zdát, že boj proti korupci je běh a velice dlouhou trať, nesmíme před ní zavírat oči. Je zapotřebí vědět, že každý člověk může v této oblasti něco pro ostatní a tím pádem i pro sebe něco účinného udělat. Důkazem toho, že stát rozhodně není v současné době k neetickému jednání lhostejný, je zřízení Protikorupční linky. Velice pozitivní zprávou je, že Protikorupční linka je připravena přijmout od kohokoliv jakýkoliv podnět, který se týká korupce nebo podobného trestného činu. Ohlásit takové jednání lze zcela anonymně. Oznamovatel tedy neriskuje žádný postih, pokud se podezření neprokáže jako opodstatněné.

Protikorupční linka se nezastaví před nikým

Oznámení se nemusí týkat pouze běžných státních úředníků. Z obliga nejsou ani vysoce postavení političtí činitelé. Protikorupční linka má systém nastavený tak, že neřeší vliv ani postavení podezřelé osoby. Nestrannost je také dána tím, že vyšetřování přestupku nebo trestného činu je řešeno několika státními orgány současně. Součástí postupu je také zpětná kontrola Protikorupční linkou.