SMS

Jak nejúsporněji využívat mobilnítelefon? Pročnehledat jinéalternativy levnějšího voláníbez změny mobilního operátora,či upisováníse na několik let k jednékonkrétníspolečnosti? Stačíprostudovat naše webovéstránky, na nichžnaleznete velice jednoduchýzpůsob šetřenípeněz za voláníi .

Naše společnost se zaměřuje na poskytovánílevnějšího volání. Po nainstalovánínašíaplikace do vašeho mobilního telefonu si založíte účet, pokud ho jižnemáte, dobijete kredit a pak užpouze využíváte levnějšího volánía SMS.

Je to tak jednoduché?

Odesíláním SMS přes naši aplikaci opravdu ušetříte. Můžete si srovnat ceny za zasílaníkrátkých taxtových zpráv, voláníči roaming na našich webových stránkách. Neplatíte žadnévstupnípoplatky a kýženéuspořenípeněz za služby jsou viditelnéokamžitěpo prvních provolaných minutách.